Antwoorden op vragen

Vragen staat vrij

Bekijk de antwoorden

We kunnen ons voorstellen dat er een heleboel vragen leven. Voor een deel kunnen we die ook al beantwoorden. Hieronder vind je de per onderwerp de vragen met antwoorden.

Waarom een warmtenet?

Wat is een slim energienet?

Het Slim Energienet, ook wel een warmtenet genoemd is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een (duurzame) warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen, kantoren etc. te verwarmen. 

De eerste warmtebron die het warmtenet in Roermond gaat voeden is een Smurfit Kappa Roermond Papier. Daar wordt oud papier gerecycled en de warmte die daarbij vrij komt verwarmt water. De bedoeling is dat dit warme water straks via ondergrondse leidingen naar verschillende woningen en kantoorgebouwen gaat. 

Waarom van het gas af?

Fossiele brandstof zoals gas raakt op, wordt duurder en het is geen schone energie. Bij het verbranden van aardgas komt CO2 vrij dat zorgt voor klimaatverandering. En bij het boren naar aardgas ontstaan aardbevingen. Wellicht ken je de verhalen uit Groningen.

Slim Energienet is een van de manieren waarmee we op een schonere manier onze woningen en gebouwen kunnen verwarmen.

Gaat alleen Roermond van het gas af?

Heel Nederland streeft ernaar om in 2050 volledig van het aardgas af  te zijn. Dat lijkt ver weg, maar er moet heel veel gebeuren. 7 miljoen woningen moeten hiervoor van het gas af, en heel veel bedrijven moeten overschakelen op een andere manier van verwarmen. Iedere gemeente is nu bezig met een plan om deze verandering door te gaan voeren en eerste stappen te zetten door andere manieren van verwarming beschikbaar te maken.

Is een warmtenet veilig?

Een warmtenet is veilig. In een warmtenet wordt (warm) water getransporteerd. Anders dan bij gas, is een lekkage niet gevaarlijk voor mens of milieu – laat staan dat er explosiegevaar ontstaat.

Het warmtenet wordt bij aanleg volgens strenge kwaliteitseisen gedaan. Tijdens de aanlegperiode zijn er diverse testen om de veiligheid aan te tonen. Alleen als deze testen worden gehaald wordt het netwerk in bedrijf genomen. De kwaliteit van het netwerk wordt daarna constant in de gaten gehouden. Daarnaast is er een groot aantal veiligheden opgenomen dat de druk in het netwerk nooit te hoog kan worden.

Wat is Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)?

In 2050 is het sterven om heel Nederland van het aardgas af te hebben. Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) heeft tot doel dat ervaring en expertise wordt ontwikkeld waarmee ook andere gemeenten aan de slag kunnen. Het programma bestaat uit proeftuinen en een kennis- en leerprogramma. 

Gemeente Roermond heeft Slim Energienet Roermond aangemeld als project om te krijgen om subsidie te kunnen krijgen en hiermee een deel van het project te kunnen financieren. Daarnaast willen we de kennis die wordt opgedaan delen met andere gemeenten, zodat steeds meer huizen van het gas af kunnen.

Kijk voor meer informatie ook op: www.aardgasvrijewijken.nl 

Wordt er ook gekeken naar andere warmtebronnen?

Een warmtenet is een van de mogelijke oplossingen om woningen duurzamer te verwarmen. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden, zoals aardwarmte en waterstof. Dit project focust zich nu op een warmtenet. 

Waarom is gekozen voor een warmtenet voor verduurzaming van de warmtevoorziening?

Uit uitgebreid onderzoek is gebleken dat voor dit deel van Roermond een collectief warmtenet met als bron Smurfit Kappa een voorhanden zijnde en relatief goedkope oplossing is als je het vergelijkt met andere duurzame alternatieven. Op dit moment wordt onderzocht het warmtenet betaalbaar ontwikkeld kan worden.

Staat de keuze voor een warmtenet al vast?

Er ligt een plan om een warmtenet te ontwikkelen, maar er staat nog niks vast. Eerst moet goed onderzocht worden of het warmtenet een haalbaar en betaalbaar alternatief is om de wijk te verwarmen.

Ik woon in Roermond (Tegelarijeveld), wat gaat er veranderen?
Wat verandert er voor mij als het warmtenet er komt?

In je woning merk je geen verschil. Je woning wordt net zo warm, je houdt dezelfde thermostaat en je verwarmt jouw woning op dezelfde manier als je nu gewend bent. Ook houd je jouw aansluiting op het gas om te koken. Het enige wat je merkt is dat de betaling verandert.

Nu krijgt je een rekening voor gas en elektriciteit. Als je aangesloten bent op het warmtenet zal jouw gasrekening een stuk lager zijn omdat jouw woning niet meer met gas verwarmd wordt. Daarnaast krijg je er een rekening bij om voor het warme water te betalen.

Kan ik straks nog wel op gas koken?

Ja. Het warmtenet zorgt alleen voor warm water voor jouw verwarming en kraan- en douchewater. Je blijft een gasaansluiting houden.

Op termijn (in 2050) gaan in heel Nederland alle woningen van het gas af. Er komt dan een moment dat je ook niet meer op gas kookt en op elektriciteit gaat koken (inductie). Wanneer dit in jouw buurt het geval is, is nog niet duidelijk.

Komt er op andere plekken in Roermond ook een warmtenet?

Dat is mogelijk. Er is namelijk genoeg warmte aanwezig bij Smurfit Kappa om meer woningen te voorzien van warmte. Daarnaast is het ook mogelijk om bijvoorbeeld in het zuiden van Roermond een tweede warmtenet te ontwikkelen gebaseerd op een andere duurzame bron en op termijn zouden deze netten verbonden kunnen worden. 

Hoe lang duurt het voordat het warmtenet is gerealiseerd?

Op dit moment zit het project in de zogeheten ontwikkelfase, deze duurt vooralsnog tot ongeveer tot het vierde kwartaal van 2023. Zodra dit gereed is kunnen we definitief vertellen of het warmtenet er gaat komen.

Daarna hopen we te starten met de realisatie en daarbij de eerste uitrol van het warmtenet. Oplevering en het in gebruik nemen zal dan volgens planning ergens medio 2022 zijn en vervolgens zullen we gefaseerd uitbreiden in een looptijd van 5-10 jaar. 

Welke aanpassingen zijn er in mijn huis nodig?

Bij een warmtenet zijn er weinig aanpassingen in huis nodig. Dat is handig! Een woning wordt op het warmtenet aangesloten met een klein kastje, de warmtewisselaar. Aan je radiatoren of vloerverwarming verandert niets. Warm water voor de radiatoren en vloerverwarming is altijd direct beschikbaar. Het warm kraanwater dat u gebruikt, heeft bovendien altijd de juiste temperatuur.

Omdat het aardgas uit de woning gaat is het niet meer mogelijk om te koken op gas. Het alternatief is elektrisch koken waardoor de gasoven en het fornuis vervangen moeten worden voor een elektrisch alternatief (bijvoorbeeld inductie kookplaat) en ook het pannenset moet waarschijnlijk vervangen worden.

Wat levert het mij op?

In 2050 moeten allen woningen in Nederland van het aardgas af. Dit vooruitstrevend project biedt nu een aantal voordelen. Het is bijvoorbeeld een collectief project waarin alle betrokken ontzorgt worden in de overstap naar een duurzaam alternatief wat het woning comfort ten goede komt. Er zijn minder ingrijpende aanpassingen nodig dan bijvoorbeeld het volledige elektrische alternatief. En dit gebeurt allemaal tegen een aantrekkelijk aanbod.

Waarom wordt de nieuwbouwwijk niet aangesloten op het warmtenet?

De projectontwikkelaar van de nieuwbouwwijk oostelijk van de woningen van WonenZuid aan de wijk Tegelarijeveld heeft een vergunning/ontheffing om de nieuwbouwhuizen aan te sluiten op het gasnet. Op termijn kan alsnog besloten worden om deze huizen aan te sluiten op het warmtenet want richting 2050 moeten ook deze huizen van het aardgas af, maar er is net als bij de andere huizen op dit moment geen aansluitplicht op het warmtenet.

Kan ik kiezen of ik aangesloten wordt op het warmtenet?

Woningbezitters kiezen zelf of ze aangesloten worden. Huurders hebben de mogelijkheid om in het proces van de woningcorporatie hun stem te laten gelden.

Waarom is er gekozen voor de wijk Tegelarijeveld?

De buurt Tegelarijeveld is gekozen om drie redenen. 1. De locatie van de buurt is perfect. Hij ligt namelijk dichtbij de fabriek van Smurfit Kappa. De restwarmte uit de fabriek kan goed gebruikt worden om de woningen in de buurt te verwarmen in plaats van aardgas. 2. Er komt veel kijken bij het aardgasvrij maken van een buurt. Naast het vervangen van de energiebron (aardgas) is het terugdringen van het energieverbruik ook belangrijk. Bijvoorbeeld door isolatie. Een deel van de woningen worden verhuurd door Wonen Zuid en zij willen de komende jaren inzetten op grootschalige renovatie van hun woningen. Hoofddoel is het significant terugbrengen van het energieverbruik van de woningen door de verbetering van het Energielabel naar minimaal C, liefst label B of beter. Deze renovatie valt perfect samen met het aardgasvrij maken van de wijk. 3. De buurt herbergt een mix van huurwoningen, particulier en gemeentelijk bezit. Deze brede samenstelling biedt brede leereffecten en goede kansen om tijdens de uitvoering verbindingen te leggen met andere opgaven, zoals woningrenovatie, in de wijk. Dit zijn vanuit de overheid belangrijke redenen om subsidie toe te kennen aan projecten.

Hoe zijn stakeholders en burgers betrokken geweest bij de keuzes van het Slim Energienet Roermond?

In het begin van het traject hebben belanghebbende stakeholders (zoals overheden maar ook potentiële afnemers) inspraak gehad bij het besluit om de zogeheten ontwikkelfase in gang te zetten. Sinds de start hiervan in 2018 worden belanghebbende regelmatig geïnformeerd door het projectteam. Met de lancering van deze website is er in 2020 een start gemaakt met de communicatie naar de betrokken burgers, omdat vanaf toen het project volwassen genoeg was om over te communiceren.

Hoe duurzaam en betrouwbaar is een warmtenet?

Waarom is een warmtenet gekozen voor de verduurzaming van de warmtevoorziening?

Uit uitgebreid onderzoek is gebleken dat voor dit deel van Roermond een collectief warmtenet met als bron Smurfit Kappa de betaalbaarste oplossing is als je het vergelijkt met andere duurzame alternatieven.

Op dit moment wordt onderzocht het warmtenet betaalbaar ontwikkeld kan worden.

Waarom waren andere alternatieven niet mogelijk (volledig elektrisch, groen gas, waterstof)?

Er zijn grofweg drie alternatieven voor aardgas. (1) Volledig elektrisch, (2) groen gas/waterstof en (3) een warmtenet.

Volledig elektrisch is technisch gezien mogelijk maar is voor de wijk flink duurder dan een warmtenet voor dit deel van Roermond.

Groen gas en waterstof zijn voorlopig nog niet beschikbaar in grote volumes waardoor eerst gekeken moet worden of volledig elektrisch of een warmtenet haalbaar zijn.

Met de restwarmte om de hoek van Smurfit Kappa fabriek is een warmtenet het beste alternatief voor aardgas in de buurt Tegelarijeveld.

Is een warmtenet binnen een paar jaar niet een verouderde techniek?

Dit warmtenet is een zogeheten 5e generatie warmtenet. Ze zijn slim ontworpen om toekomstig bestendig te zijn. Het warmtenet kan bijvoorbeeld naast warmte ook koude leveren. Ideaal om in een warme zomer je huis te koelen zonder airco.

Op dit moment is de fabriek van Smurftit Kappa de enige bron. Het warmtenet is zo ontworpen dat er in de toekomstig eenvoudig andere bronnen aangesloten worden. Dit zorgt voor flexibiliteit wat ten goede komt van de betaalbaarheid en duurzaamheid van het project.

Kortom het slim energienet biedt ook in de toekomst mogelijkheden.

Tot hoeveel CO2-reductie of reductie in gasverbruik leidt het Slimme Energienet Roermond?

Het warmtenet zorgt ervoor dat het gasverbruik met 100% afneemt bij de afnemer. Om het warme water in het warmtenet rond te pompen is elektriciteit nodig. Als deze elektriciteit duurzaam wordt opgewerkt is de reductie van de CO2-uitstoot 80% tot 85%.

Waarom is gekozen voor restwarmte van Smurfit Kappa als warmtebron?

De restwarmte is gekozen om 3 redenen. 1. Smurfit Kappa heeft restwarmte beschikbaar die niet nuttig kan worden ingezet in de fabriek. Het is zonde om die warmte niet te gebruik om bijvoorbeeld woningen te verwarmen. 2. Smurfit Kappa is daarnaast een solide bedrijf die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Dit zorgt ervoor dat de warmte continu en voor de lange termijn beschikbaar is. 3 De fabriek ligt nabij de buurt Tegelarijeveld. Dit maakt het haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas.

Restwarmte is toch geen duurzame bron?

Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst uitleggen wat restwarmte precies is. We spreken van restwarmte als industrieën of datacenters een overschot aan warmte hebben. Warmte die niet meer nuttig gebruikt kan worden in het eigen bedrijfsproces, en daardoor gekoeld of geloosd wordt. Specifiek bij Smurftit Kappa is de warmte een rest product van een proces waarin deels fossiele energie gebruikt wordt, een deel is biogeen. Dit is afkomstig van het biogas dat Smurfit Kappa produceert in haar biologische waterzuivering. Hierdoor is een deel van de restwarmte gebruikt voor het warmtenet wel afkomstig van een duurzame bron. Daarnaast gebruiken ze een deel van de warmte gebruiken zelf al om bijvoorbeeld de eigen panden te verwarmen. Maar er is nog steeds veel warmte over. Door deze warmte te gebruiken in woningen in de buurt besparen we aardgasverbruik en dus CO2-uitstoot. Dus, ondanks dat de herkomst van de warmte niet geheel duurzaam is, is het gebruik ervan wel duurzamer dan het gebruik van aardgas.

Waarom mag Smurfit Kappa wel aardgas blijven verstoken?

In 2050 wil Nederland nagenoeg klimaatneutraal zijn, dan zullen niet alleen alle woningen van het aardgas af moeten zijn, maar zal ook de industrie nauwelijks CO2 mogen uitstoten. Smurfit Kappa bespaart elk jaar weer op haar aardgasverbruik en zal dit ook naar de toekomst blijven doen. Ook zoekt zij op dit moment naar mogelijkheden om in de toekomst over te schakelen naar duurzame energiebronnen.

Wordt er ook gekeken naar andere warmtebronnen?

Ja, op termijn zouden we graag andere bronnen willen aansluiten. Het warmtenet is daarvoor ook ontworpen. Voorbeelden van andere bronnen zijn datacenter, aquathermie, aardwarmte, zonnecollectoren, ondergrondse opslag of andere fabrieken.

Wat kan ik zelf al doen?

Zelf aan de slag?

Energie besparen kan op veel manieren. Denk aan goed isoleren, ventileren of zelf stroom opwekken. Op Milieucentraal vind je veel informatie en praktische tips. 

Ik heb een koopwoning in Tegelarijeveld, waar kan ik mij melden?

Woon je in de wijk Tegelarijeveld en heb je interesse in het warmtenet? Dan kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Zodra helder is dat we verder kunnen naar de realisatiefase, oftewel dat we het warmtenet kunnen gaan aanleggen benaderen we je met meer informatie.

Welke mogelijkheden zijn er om hulp te krijgen bij het financieren van aanpassingen aan mijn huis?

Op termijn zal het projectteam inzichtelijk maken wat de eventuele subsidie en financiële regelingen zijn waar gebruik van gemaakt kan worden voor bijvoorbeeld aanpassingen aan de woning. Op dit moment zijn er al diverse regelingen op gemeentelijk of provinciaal niveau voor isolatie maatregelen.

Staat jouw vraag er niet bij?  
Stuur dan een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Onze partners

De kleine lettertjes